Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS Hồ Văn Doanh

Ngày 11/11/2020, Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh (NCS) Hồ Văn Doanh, chuyên ngành Vật lý nguyên tử và hạt nhân (mã số 9.44.01.06), tại Trung tâm hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh. Đề tài luận án: “Nghiên cứu phát triển phương pháp phân tích kích hoạt neutron lặp vòng trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt để xác định các hạt nhân sống ngắn” với sự hướng dẫn khoa học của TS. Hồ Mạnh Dũng và PGS.TS. Nguyễn Nhị Điền.

Đến tham dự buổi Lễ có đại diện cho cơ sở đào tạo – TS. Trịnh Anh Đức – Giám đốc Trung tâm Đào tạo hạt nhân, cùng tập thể cán bộ hướng dẫn, các cán bộ nghiên cứu và người thân của NCS.

Dưới sự chủ trì của GS.TS. Châu Văn Tạo, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS trong thời gian thực hiện luận án. Các thành viên Hội đồng chấm luận án đã đánh giá những kết quả học tập, nghiên cứu và những nỗ lực của NCS qua các tiêu chí: ý nghĩa khoa học và thực tiễn của luận án; tính hiện đại, hợp lý và độ tin cậy của phương pháp nghiên cứu; kết quả mới của luận án; những thiếu sót về nội dung và hình thức của luận án.

NCS Hồ Văn Doanh trình bày những kết quả đạt được của luận án.

NCS Hồ Văn Doanh đã trình bày những kết quả đạt được của luận án trước Hội đồng một cách hệ thống, logic và khoa học. Theo đánh giá của các phản biện: PGS.TS. Huỳnh Trúc Phương, TS. Hoàng Sỹ Minh Tuấn; TS. Hoàng Đức Tâm và các thành viên khác trong Hội đồng, luận án của NCS là một công trình khoa học nghiêm túc, các kết quả thu được có tính mới, có giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn như:

–  Phương pháp phân tích kích hoạt neutron lặp vòng (CNAA) đã được áp dụng thành công trên Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt;

– Luận án đã áp dụng hệ kích hoạt lặp vòng (phần cứng) và phần mềm (k0-IAEA) cho việc nghiên cứu và phân tích một số mẫu chuẩn đã được chứng nhận thành phần nguyên tố, hàm lượng và sai số đo;

–  Luận án đã áp dụng thành công phương pháp chuẩn hoá k0 cho phân tích kích hoạt lặp vòng, hiệu chính thời gian chết của hệ đo và xác định các thông số cần thiết khác như các thông số phổ neutron tại vị trí chiếu mẫu, hiệu suất của hệ đo gamma…;

– Xác định nhanh hàm lượng của một số nguyên tố như: Se, Ag, F, Hf, Sc, Dy, Al,… thông qua hạt nhân sống ngắn có chu kỳ bán rã (T1/2) nhỏ hơn 100 giây như 77mSe, 110Ag, 20F, 179mHf, 46mSc; các hạt nhân sống trung bình T1/2 < 10 phút như 28Al, 52V, 51Ti, 66Cu, 49Ca và 27Mg, …

Ngoài ra, các kết quả chính của luận án đã được công bố trong 04 bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín (ISI) và 02 bài báo trên tạp chí chuyên ngành trong nước (Nuclear Science and Technology của Hội NLNTVN và Viện NLNTVN). Điều này thể hiện tính cấp thiết, tầm quan trọng và ý nghĩa của các kết quả nghiên cứu của luận án đã đạt được.

GS.TS. Châu Văn Tạo công bố kết quả bảo vệ luận án.

Sau khi nghe NCS trình bày tóm tắt luận án và trả lời các câu hỏi của các thành viên Hội đồng và các khách mời tham dự, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu, với kết quả 7/7 phiếu tán thành. GS.TS. Châu Văn Tạo thay mặt Hội đồng chúc mừng NCS Hồ Văn Doanh đã bảo vệ thành công luận án và chúc mừng tập thể cán bộ hướng dẫn đã có thêm một học trò, Viện Nghiên cứu hạt nhân (NCHN) đã có thêm một cán bộ nghiên cứu có trình độ tiến sĩ.

TS. Trịnh Anh Đức Đại diện cơ sở đào tạo chúc mừng NCS Hồ Văn Doanh.

TS. Trịnh Anh Đức – đại diện cơ sở đào tạo phát biểu chúc mừng NCS Hồ Văn Doanh đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Viện và chúc mừng tập thể cán bộ hướng dẫn đã hoàn thành nhiệm vụ đào tạo một NCS trẻ, đóng góp vào nguồn nhân lực của ngành. Kết quả mà NCS đạt được ngày hôm nay là minh chứng cho những thành công bước đầu trong đổi mới về nội dung, chương trình và phương pháp đào tạo, cải tiến phương thức làm việc và sự phối hợp giữa NCS, cán bộ hướng dẫn và bộ máy quản lý các hoạt động đào tạo của Trung tâm Đào tạo hạt nhân. Ngoài ra, ông cũng cảm ơn Viện NCHN, tập thể cán bộ hướng dẫn và gia đình đã luôn quan tâm và hỗ trợ cho NCS, cảm ơn Lãnh đạo Viện NLNTVN đã tạo điều kiện để NCS tham gia vào các hướng nghiên cứu ưu tiên cũng như xây dựng các mối quan hệ hợp tác nghiên cứu với các đối tác trong và ngoài nước của Viện.

Hội đồng chúc mừng NCS Hồ Văn Doanh.

TS. Hồ Mạnh Dũng, PGS.TS. Nguyễn Nhị Điền – tập thể cán bộ hướng dẫn đã có nhận xét về quá trình thực hiện luận án của NCS, trong đó có những khó khăn và những nỗ lực mà NCS đã vượt qua. Ngoài ra, các thầy hướng dẫn cũng khẳng định kết quả nghiên cứu thu được của luận án là những cố gắng không chỉ của NCS mà còn là công sức lao động của tập thể nhóm nghiên cứu và sự giúp đỡ của các đồng nghiệp, cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của Lãnh đạo Viện NLNTVN, Viện NCHN và Trung tâm Đào tạo hạt nhân.

Trong niềm vui và xúc động, NCS Hồ Văn Doanh trân trọng cảm ơn các thành viên của Hội đồng đánh giá luận án đã góp ý, chỉ bảo để NCS tiếp tục hoàn thiện luận án của mình. Nghiên cứu sinh gửi lời tri ân sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể cán bộ hướng dẫn, lời cảm ơn Lãnh đạo Viện NLNTVN, Viện NCHN, Trung tâm Đào tạo hạt nhân, các đồng nghiệp, bạn bè và đặc biệt là gia đình – nơi luôn là hậu phương, là nguồn động viên, đã luôn sát cánh và ủng hộ NCS trong học tập cũng như trong cuộc sống để NCS có thể bảo vệ thành công luận án như ngày hôm nay./.

Nguồn: Nguyễn Thúy Hằng – Phòng Đào tạo, Nghiên cứu và Triển Khải