BAN LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM HẠT NHÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PGS.TS. Hồ Mạnh Dũng

Phó Giám đốc Phụ trách

ĐT: (028) 38 39 37 75

DĐ: 0918 336 329

     E-mail:  dungmanhho@gmail.comhomdung@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM
QUA CÁC THỜI KỲ

Đang cập nhật.