Tin tức

Seminar khoa học tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

            Ngày 30/09/2022, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Seminar khoa học về 02 chủ đề: (1) Thảo luận kết quả nghiên cứu đặc điểm động ...

Tải về Thông báo Mau 01A – Don dang ky du tuyen NCS Mau 01B – Ly lich khoa hoc Mau 01C – De cuong nghien cuu Mau 02A – ...

Tổ chức đào tạo an toàn bức xạ nhắc lại cho nhân viên bức xạ của Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh

            Đào tạo an toàn bức xạ (ATBX) là hoạt động nhằm cung cấp kiến thức và kỹ năng phòng chống những tác hại của bức xạ, ngăn ngừa sự ...

Seminar giới thiệu “Hệ quang phổ Raman- Soleil và các ứng dụng trong nghiên cứu vật liệu”

            Ngày 07/07/2022, Trung tâm Hạt nhân Tp.HCM (Trung tâm) đã tổ chức buổi Seminar do TS. Rudy Fleuret, chuyên gia về phổ kế Raman, giới thiệu: “Hệ quang phổ ...

Thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

Căn cứ thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến ...

Khóa đào tạo đánh giá, ước lượng độ không đảm bảo đo cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (PTN) tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

Trong hai ngày 11-12/05/2021, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh (CNT) đã phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng (TQC) tổ chức Khóa ...