Tin tức

Thông báo Tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021 của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

Form mẫu đính kèm: Mau-01A-Don-dang-ky-du-tuyen-NCS Mau-01B-LLKH Mau-01C-De-cuong-nghien-cuu Mau-02A-Thu-gioi-thieu Mau-02B-VB-dong-y-huong-dan-NCS  

Hội thảo hợp tác nghiên cứu về ô nhiễm không khí giữa Trung tâm Hạt nhân Tp.HCM và Khoa Môi trường Trường ĐH KHTN Tp.HCM

          Ngày 05/03/2021, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh (Trung tâm), phối hợp với Khoa Môi trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM ...

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS Hồ Văn Doanh

Ngày 11/11/2020, Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho ...

Hội thảo về Kết quả xây dựng Hệ chương trình mô phỏng Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

          Ngày 28/9/2020, Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Viện Nghiên cứu hạt nhân (Viện NCHN), đã tổ chức hội ...

Thông báo về Hội nghị KH&CN HN cán bộ trẻ ngành NLNT lần thứ 6

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc ...

Hội thảo chuyên đề tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 24/03/2020, trong khuôn khổ Đề tài cấp Bộ “Xây dựng hệ chương trình mô phỏng hoạt động của Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt” do TS. ...