Tin tức

Thông báo về việc tuyển nghiên cứu sinh đợt 2 năm 2021

Căn cứ thông tư 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28/6/2021 của Bộ trưởng bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến ...

Khóa đào tạo đánh giá, ước lượng độ không đảm bảo đo cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (PTN) tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

Trong hai ngày 11-12/05/2021, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh (CNT) đã phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng (TQC) tổ chức Khóa ...

Thông báo Tuyển Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2021 của Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam

Form mẫu đính kèm: Mau-01A-Don-dang-ky-du-tuyen-NCS Mau-01B-LLKH Mau-01C-De-cuong-nghien-cuu Mau-02A-Thu-gioi-thieu Mau-02B-VB-dong-y-huong-dan-NCS  

Hội thảo hợp tác nghiên cứu về ô nhiễm không khí giữa Trung tâm Hạt nhân Tp.HCM và Khoa Môi trường Trường ĐH KHTN Tp.HCM

          Ngày 05/03/2021, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh (Trung tâm), phối hợp với Khoa Môi trường Trường ĐH Khoa học Tự nhiên Tp.HCM ...

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp viện của NCS Hồ Văn Doanh

Ngày 11/11/2020, Trung tâm Đào tạo hạt nhân – Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho ...

Hội thảo về Kết quả xây dựng Hệ chương trình mô phỏng Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

          Ngày 28/9/2020, Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Viện Nghiên cứu hạt nhân (Viện NCHN), đã tổ chức hội ...