Tin tức

Hội thảo về Kết quả xây dựng Hệ chương trình mô phỏng Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt

          Ngày 28/9/2020, Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với Viện Nghiên cứu hạt nhân (Viện NCHN), đã tổ chức hội ...

Thông báo về Hội nghị KH&CN HN cán bộ trẻ ngành NLNT lần thứ 6

Được sự đồng ý của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam (NLNTVN) phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị trực thuộc ...

Hội thảo chuyên đề tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 24/03/2020, trong khuôn khổ Đề tài cấp Bộ “Xây dựng hệ chương trình mô phỏng hoạt động của Lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu Đà Lạt” do TS. ...

Xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2019

        Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh họp Hội đồng xét tuyển Nghiên cứu sinh, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam khu vực phía Nam, chuyên ngành ...