Seminar khoa học tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

            Ngày 30/09/2022, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Seminar khoa học về 02 chủ đề: (1) Thảo luận kết quả nghiên cứu đặc điểm động học tầng chứa nước Pleistocene trên khu vực Đồng bằng Nam bộ; và (2) Application of accelerators for food irradiation. Tham dự buổi seminar, ngoài sự có mặt của 02 báo cáo viên, còn có sự tham gia của cán bộ lãnh đạo Trung tâm, các nghiên cứu viên đến từ các phòng chuyên môn và những người quan tâm từ các phòng khác của Trung tâm.

            Tại buổi seminar, 02 báo cáo chuyên đề đã được trình bày và thảo luận, bao gồm: Báo cáo thứ nhất, ThS. Lâm Hoàng Quốc Việt trình bày về “Thảo luận kết quả nghiên cứu đặc điểm động học tầng chứa nước Pleistocene trên khu vực Đồng bằng Nam bộ”. Chủ đề seminar phục vụ hội thảo trước nghiệm thu của đề tài cấp Bộ:“Nghiên cứu xác định tuổi, nguồn gốc và bổ cấp của các tầng chứa nước vùng Tây Nam Bộ” do ThS. Trần Thị Bích Liên làm chủ nhiệm. Qua nghiên cứu số liệu quan trắc động thái và chất lượng nước dưới đất ở Đồng bằng Nam Bộ, đã cho thấy dấu hiệu suy giảm cả về lượng và chất trong các tầng chứa nước hiện hữu. Việc khai thác quá mức nước dưới đất thời gian qua được cho là một nguyên nhân chính của sự suy giảm này. Điều đó cho thấy cần phải tiếp tục nghiên cứu, đặc biệt là về khả năng bổ cấp hiện đại của các tầng chứa nước để tái đánh giá tiềm năng nước dưới đất khu vực quan tâm. Với mục đích đó, kỹ thuật đồng vị thủy văn được áp dụng để đánh giá khả năng bổ cấp của tầng chứa nước Pleistocene trên, một nguồn nước cấp quan trọng ở khu vực nông thôn tại Đồng bằng Nam Bộ. Trong nghiên cứu này, mẫu nước các loại gồm nước dưới đất tầng qp3, nước sông đã được thu thập và phân tích thành phần đồng vị bền, tritium, carbon phóng xạ và một số chỉ tiêu hóa nước cơ bản để xác định nguồn gốc hình thành của nước trong tầng chứa nước, dự đoán về khu vực tiếp nhận nước mưa bổ cấp cho tầng chứa nước và bước đầu đánh giá quan hệ thủy lực giữa nước sông và nước dưới đất. Kết quả thu được tới nay cho thấy: i) Nước dưới đất tầng Pleistocene trên ở Đồng bằng Nam Bộ có nguồn gốc từ nước khí tượng. ii) Tầng chứa nước nghiên cứu có tiếp nhận nước mưa hiện đại thấm xuống như một nguồn bổ cấp. iii) Sự tương đồng về thành phần đồng vị bền trong nước sông Vàm Cỏ và nước dưới đất lân cận sông cho thấy giữa chúng có quan hệ thủy lực. Đây là cơ sở quan trọng để đánh giá khả năng bổ cấp cho tầng Pleistocene trên của sông Vàm Cỏ. Bên cạnh việc thảo luận các kết quả nghiên cứu của đề tài, các công việc cần triển khai trong thời gian tới; Các đề xuất để hợp tác và đẩy mạnh hướng nghiên cứu với các chuyên gia trong và ngoài nước cũng được đề cập đến trong buổi hội thảo.

            Tiếp theo đó, báo cáo thứ hai do PGS. TS. Trần Quốc Dũng trình bày về Application of accelerators for food irradiation. Qua thời gian công tác ở Hungary từ 01/6 đến 20/7/2022, bên cạnh việc tìm hiểu về cách tạo mẫu và áp dụng kỹ thuật positron để nghiên cứu vật liệu, PGS.TS. Trần Quốc Dũng đã tìm hiểu về việc áp dụng kỹ thuật chùm tia điện tử và tia X trong chiếu xạ thực phẩm. Báo cáo viên đã trình bày các đặc điểm kỹ thuật của một số thiết bị thương mại hóa phổ biến hiện nay trong lĩnh vực này cũng như hướng áp dụng hiện nay và tương lai. Người nghe đã có nhiều trao đổi thảo luận với báo viên một cách sôi nổi.

           Một số hình ảnh trong buổi Seminar

            Qua các báo cáo được trình bày, các cán bộ tham dự hội thảo đã có những trao đổi chuyên sâu về học thuật, hữu ích để thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài, đồng thời gợi mở một số nội dung mới có khả năng hợp tác mở rộng hướng nghiên cứu trong thời gian tới.

            Hội thảo đã diễn ra sôi nổi, thực chất và thành công.

Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh