Thông báo về đăng ký lớp học Vật lý Hạt nhân

Trung tâm nghiên cứu Hạt nhân của đại học tổng hợp Tokyo và Viện RIKEN đồng tổ chức lớp học mùa hè quốc tế về vật lý hạt nhân. Hàng năm, GS. Lê Hồng Khiêm (phụ trách về vật lý hạt nhân thực nghiệm) và GS  (phụ trách về vật lý lý thuyết) là người đề xuất và họ đều tài trợ cho các sinh viên Việt Nam đến RIKEN (Nhật Bản) để tham dự.
Năm nay, do Covid-19 nên họ sẽ tổ chức trực tuyến và có thư mời để các cán bộ, đặc biệt các cán bộ trẻ của Việt Nam có thể tham dự.
Những cán bộ có mong muốn tham dự xin đăng ký tại đường dẫn sau.