Kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển vòng 1 và Triệu tập ứng viên dự phỏng vấn xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm Hạt nhân TP.HCM năm 2020