Seminar khoa học định kỳ tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

Ngày 19/02/2020, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Seminar khoa học định kỳ về các chủ đề: (1) Sử dụng hệ phổ kế hạt nhân trong nghiên cứu vật liệu; và (2) Thiết kế hộp đựng mẫu chiếu xạ trên chùm tia điện tử của máy gia tốc.

Tham dự buổi Seminar, ngoài sự có mặt của 02 báo cáo viên, còn có sự tham gia của cán bộ lãnh đạo Trung tâm, các nghiên cứu viên đến từ các phòng chuyên môn và những người quan tâm từ bộ phận đào tạo, bộ phận kế hoạch và quản lý khoa học của Trung tâm.

Báo cáo thứ nhất về “Một số kết quả ban đầu trong việc ứng dụng phổ kế hạt nhân để nghiên cứu cấu trúc của vật liệu phát quang K2(M)F6: Mn4+”, do TS. Lưu Anh Tuyên trình bày. Trong báo cáo này, quá trình pha tạp (doping) Mn4+ vào vật liệu K2SiF6 đã được nghiên cứu trên các phổ kế hạt nhân bao gồm: thời gian sống hủy positron, giãn nở Doppler năng lượng hủy cặp positron-electron và phân bố mô men động lượng electron-positron. Các kết quả nghiên cứu cho thấy tiềm năng ứng dụng cao của các phổ kế hạt nhân đặc thù tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh đối với vật liệu ứng dụng trong công nghệ hiển thị micro-LED.

Lưu Anh Tuyên trình bày một số kết quả thu được khi sử dụng phổ kế hạt nhân
trong nghiên cứu vật liệu K2(M)F6: Mn4+

         Báo cáo thứ hai do ThS. Phan Trọng Phúc đã trình bày về “Thiết kế hộp đựng mẫu chiếu xạ vật liệu Zeolite ZSM-5 trên chùm tia điện”. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả đã khảo sát bằng thực nghiệm các đặc trưng của chùm electron phát ra từ máy gia tốc tuyến tính chiếu xạ công nghiệp, đồng thời mô phỏng sự tương tác của chùm electron với hộp đựng mẫu chiếu xạ vật liệu Zeolite ZSM-5 ​​trên chùm electron bằng chương trình MCNP. Bên cạnh đó, ThS. Phan Trọng Phúc cũng báo cáo kết quả đào tạo theo chương trình MEXT 2019 về việc Quản lý chất thải phóng xạ ở Nhật Bản “Mô hình hóa và phân tích hệ thống khử nước nhiễm xạ: Nghiên cứu một mô hình đơn giản của hấp thụ cột zeolite trong xử lý nước nhiễm đồng vị phóng xạ Cs-137”.

ThS. Phan Trọng Phúc đang trình bày trong buổi Seminar.

         Sau mỗi báo cáo, nhiều thảo luận trên tinh thần nâng cao hợp tác và trao đổi học thuật đã diễn ra sôi nổi, chứng tỏ sự quan tâm của các cán bộ nghiên cứu trong Trung tâm về các nội dung được trình bày.

Seminar định kỳ tại Trung tâm là hoạt động khoa học bổ ích về mặt trao đổi học thuật, đồng thời cũng là yêu cầu đối với những cán bộ khoa học sau khi đi công tác nước ngoài trở về phải có nghĩa vụ báo cáo kết quả thu nhận được đối với Trung tâm.

Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh