Cho đi là còn mãi

Ngày bé, nó có một cái bánh, một đứa con nít sẽ chẳng muốn chia bánh cho ai cả, nó khư khư giữ cái bánh dù chưa biết …