Tập huấn Phòng cháy chữa cháy (PCCC) 2019

Kính gửi:

            – Toàn thể cán bộ viên chức của Trung tâm Hạt nhân

            – Các đội viên đội PCCC Trung tâm Hạt nhân

Trung tâm Hạt nhân Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời toàn thể cán bộ viên chức và các đội viên PCCC đến tham dự buổi tập huấn PCCC của Trung tâm, cụ thể:

Thời gian:  13h30, 21 tháng 11 năm 2019 (thứ 5)

Địa điểm: Tại phòng họp Trung tâm Hạt nhân Tp. HCM