Khóa đào tạo đánh giá, ước lượng độ không đảm bảo đo cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (PTN) tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh

Trong hai ngày 11-12/05/2021, Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh (CNT) đã phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng nhận chất lượng (TQC) tổ chức Khóa đào tạo về “Đánh giá, ước lượng độ không đảm bảo đo cho phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (PTN) theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017”. Đây là khóa đào tạo đợt 2 thuộc Đề tài cấp Bộ “Xây dựng phòng thí nghiệm phân tích hoạt độ phóng xạ mức thấp tại Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017” do CN. Đào Văn Hoàng, cán bộ phòng An toàn bức xạ và Môi trường thuộc CNT làm chủ nhiệm.

Đánh giá độ không đảm bảo đo đối với các phép hiệu chuẩn/ thử nghiệm là một yêu cầu kỹ thuật quan trọng trong ISO/IEC 17025: 2017 và cũng là một tiêu chí quan trọng đánh giá năng lực PTN. Vì vậy, khóa đào tạo đã được tổ chức để làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo trong thực hiện việc xây dựng phòng thí nghiệm phân tích hoạt độ phóng xạ mức thấp tại CNT phù hợp tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 trong định hướng xây dựng và phát triển của đơn vị hiện nay.

Tham dự khóa đào tạo có các cán bộ nghiên cứu tham gia thực hiện Đề tài, các cán bộ và viên chức quản lý khác có liên quan của Trung tâm.

Nội dung khóa đào tập trung vào 2 nội dung chính

1/ Phê duyệt phương pháp:

– Các khái niệm cơ bản, các kỹ thuật thống kê, các tiêu chuẩn bổ trợ trong hoạt động phê duyệt phương pháp;

– Hệ thống phân loại phương pháp thử theo quy định phê duyệt phương pháp;

– Các thông số phê duyệt (cách xác định thông số cần thực hiện, cách tính toán, phương thức đánh giá số liệu).

2/ Ước lượng độ không đảm bảo đo:

– Các khái niệm, quy tắc áp dụng, các thành phần độ không đảm bảo đo và phương thức tính toán dữ liệu;

– Hướng dẫn bố trí thí nghiệm thực hiện phê duyệt phương pháp.

Khóa đào tạo nhằm mục đích giúp cho học viên nắm được nguyên tắc, phương pháp và quy trình để đánh giá, ước lượng độ không đảm bảo đo trong phân tích cho các phép thử và hiệu chuẩn đáp ứng yêu cầu của tiêu chuẩn ISO/ IEC 17025: 2017 mà CNT đang triển khai thực hiện.

Một số hình ảnh về khóa đào tạo

 

                                                  Nguồn tin: Trung tâm Hạt nhân Tp. Hồ Chí Minh